Menu Close

标签: 川普

中东战争

中东战争

正义之刀向中东, 千年阴霾一扫空。 九岁孩童做妻妾…

华春莹

华春莹

有个女人爱叫春, 怼罢西方怼晨昏。 怒咒川普骂民主…

定点斩首

定点斩首

贺川普总统定点清除伊朗邪恶军事领导人兼告中共独裁者…

贸易战

贸易战

加入世贸万众欢, 出口进口番又番。 挣来外汇得黑暗…