Menu Close

标签:川普

定点斩首伊朗高官

中东战争

正义之刀向中东, 千年阴霾一扫空。 九岁孩童做妻妾…

定点斩首伊朗高官

定点斩首

贺川普总统定点清除伊朗邪恶军事领导人兼告中共独裁者…

川普刘鹤签署中美协议

贸易战

加入世贸万众欢, 出口进口番又番。 挣来外汇得黑暗…