Menu Close

蝶恋花

首页 论坛 诗词歌赋曲 蝶恋花

正在查看 0 条回复
 • 作者
  帖子
  • #981
   田 海平
   参与者

   抛妻弃子未许愁。
   阿珍风韵,更胜慧几筹。

   长征房事日日有,

   小贺奈何成败柳。

   革命何患缺女流,

   延安江青,寻欢在炕头。

   好色君王不胜数,

   谁能与朕竞风流!

正在查看 0 条回复
 • 抱歉,回复话题必需登录。