Menu Close

标签: 香港

反送中

反送中

一党独裁恶无边, 敢杀千万保平安。 过境平民拘黑暗…

折腾

折腾

一尊折腾何时休, 人间万事再从头。 三千子弟神气足…

新冷战

新冷战

美化病毒骂人间, 举世良善问苍天。 西山峻岭陈重兵…

甩锅

甩锅

二世上台国运衰, 警察治国万事哀。 香港台湾决意去…

蒙面

蒙面

防火墙内瞎唬嚎, 警察国里任逍遥。 去年半城骂蒙面…